wazna informacjaDziś, 4 maja 2020 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku Burmistrz Nasielska wraz z zastępcą przy udziale skarbnika, sekretarza, kierownika Wydziału Zarządzania Kryzysowego, dyrektora Centrum Usług Wspólnych, odbyli naradę z dyrektorami wszystkich publicznych placówek edukacyjno-wychowawczych z terenu gminy, celem zapoznania się z ich stanowiskami względem możliwości odwieszenia funkcjonowania żłobka, przedszkoli oraz przyszkolnych oddziałów przedszkolnych.

Po długiej dyskusji, w związku ze stale rozwijającą się sytuacją epidemiczną w kraju, brakiem możliwości spełnienia w tak krótkim terminie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji Narodowej, a także niskim zainteresowaniem ponownym posłaniem dzieci do przedszkoli wśród mieszkańców oraz bazując na opiniach przedstawionych przez dyrektorów poszczególnych placówek, podjęto decyzję o podtrzymaniu zawieszenia funkcjonowania żłobka, przedszkoli oraz przyszkolnych oddziałów przedszkolnych od 6 do 24 maja 2020.