burmistrz komunikatSzanowni Państwo,


w nawiązaniu do informacji z 25 listopada 2020 roku, dotyczącej podjętej współpracy z Gminą Wieliszew oraz Gminą Serock odnośnie do gospodarowania odpadami komunalnymi, chciałbym Państwa poinformować, że powołany zespół ukończył pierwszą fazę prac. Po dokonaniu analizy danych dotyczących ilości wytworzonych odpadów komunalnych w poszczególnych gminach, a także ponoszonych przez gminy kosztów ich odbioru i zagospodarowania, zespół uznał, że największym problemem, którym należy zająć się w pierwszej kolejności, jest kwestia odbioru i zagospodarowania bioodpadów. Przy tak wysokim poziomie ponoszonych przez współpracujące gminy kosztów oraz uwzględniając aktualne trendy

zmierzające do gospodarki odpadami w systemie zamkniętym, uzasadnionym jest przygotowanie koncepcji mającej na celu ocenę możliwości technicznych oraz opłacalności wybudowania instalacji do przetwarzania bioodpadów na terenie Międzygminnego Składowiska Odpadów w Jaskółowie. Przygotowanie opracowania zostanie zlecone do Nasielskiego Budownictwa Mieszkaniowego Sp. z o.o., które obecnie pełni funkcję zarządcy Międzygminnego Składowiska Odpadów w Jaskółowie.


                                                                                                            Z poważaniem


                                                                                                       Bogdan Ruszkowski
                                                                                                       Burmistrz Nasielska