Organizacja przyjec pacjentow A3 2 1Publikujemy komunikat dotyczący przyjęć pacjentów w SPZOZ w Nasielsku, przychodni w Starych Pieścirogach i filii w Cieksynie.