obwodnica wwwSzanowni Państwo,
Pragnę poinformować, iż w dniu 26 stycznia 2021 roku wraz z przedstawicielami innych gmin woj. Mazowieckiego oraz Przewodniczącym Radym Miejskiej w Nasielsku – Panem Jerzym Lubienieckim uczestniczyłem w wideokonferencji zorganizowanej przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, poświęconej planowanej inwestycji drogowej „Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej” (droga ekspresowa S 50). Z przedstawionych informacji i dostępnych materiałów, wynika, że część tej inwestycji będzie realizowana na terenie naszej gminy.

Aktualnie GDDKiA ustaliła szerokość korytarzy komunikacyjnych, która wynosi 5 km. Ze słów p.o. Dyrektora GDDKiA wynika, że przy ostatecznym trasowaniu przebiegu drogi S 50 będzie m.in. brana pod uwagę minimalna ingerencja w istniejące jednostki osadnicze, unikanie kolizji z obszarami chronionymi i cennymi przyrodniczo oraz zapewnienie dojazdu do pól uprawnych dla rolników, których gospodarstwa zostaną przecięte nowo budowana drogą. Te założenia są zgodne z postulatami, które skierowaliśmy do Inwestora w ramach konsultacji społecznych, które odbyły się na wiosnę 2020 roku.

Według przekazanych informacji konkretny przebieg drogi może być znany na przełomie 2023 i 2024 roku. Pierwsze odcinki obwodnicy mogłyby zostać wybudowane w 2028 roku, a cała trasa mogłaby być dostępna do 2035 roku. Planowany koszt inwestycji (drogi S 50) to ok 11 mld złotych. Po zrealizowaniu inwestycji mieszkańcy Nasielska i potencjalni inwestorzy, będą mieli zapewniony szybki dostęp do głównych arterii komunikacyjnych kraju m.in. autostrad A1 i A 2, dróg ekspresowych S7, S8, planowanej drogi ekspresowej S10 łączącej Warszawę ze Szczecinem oraz Centralnym Portem Komunikacyjnym.

Więcej informacji w sprawie „Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej” znajdziecie Państwo na stronie https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/40773/S10-i-Obwodnica-Aglomeracji-Warszawskiej-podsumowanie-spotkan-z-samorzadami

Jednocześnie władze GDDKiA zapewniły, że będą odbywać również konsultacje społeczne w gminach w późniejszych etapach.


Z poważaniem
Bogdan Ruszkowski
Burmistrz Nasielska