komisja RMZawiadamiam, że w dniu 12 października 2022 roku (środa) o godz. 12.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Nasielsku z następującym proponowanym porządkiem posiedzenia:
1. Otwarcie komisji i stwierdzenie qworum.
2. Analiza zmian w Statucie Gminy Nasielsk.
3. Zamknięcie obrad.

 

 

 

Przewodniczący Komisji Statutowej

Michał Brodowski