Niniejszym informujemy, że posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji odbędzie się 12 listopada 2020 roku (tj. czwartek) o godz. 10.00. Posiedzenie Komisji odbędzie się w trybie zdalnym.