Niniejszym informujemy, że posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji odbędzie się 7 maja 2019 roku (wtorek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.