komisje rady Niniejszym informujemy,że w piątek, tj. 12.02.2021 r. o godz. 9:30 odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

 Posiedzenie odbędzie się w trybie zdalnym.