Jesteśmy dostępni

17 lutego br. złożyliśmy wniosek o dofinansowanie projektu pt. „Likwidacja barier w komunikowaniu się w budynku Urzędu Miejskiego w Nasielsku”. Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż wiosek spotkał się z pozytywną rekomendacją Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, uzyskując tym samym dofinansowanie w kwocie 11 796,67 zł.

Celem projektu jest dostosowanie budynku UM do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez:

- wykonanie planu tyflograficznego,

- wykonanie ścieżek naprowadzających i pól uwagi,

- wyklejenie schodów taśmą antypoślizgową,

- montaż tabliczek nadklamkowych na drzwiach do pomieszczeń,

- montaż tablicy informacyjnej na drzwi wejściowe do budynku z godzinami pracy UM z opisem w alfabecie Braille’a,

- montaż tablicy informacyjnej na parterze budynku z zastosowaniem kontrastowej kolorystyki,

- montaż pętli indukcyjnej jednostanowiskowej Smart-Loop wraz z mikrofonem i słuchawkami.

Dzięki temu petenci ze szczególnymi potrzebami będą mogli samodzielnie uczestniczyć w bezpośredniej obsłudze na każdym piętrze budynku.

Podpisanie umowy nastąpi pod koniec sierpnia br.

Łączny koszt inwestycji to 37 135,22 zł

Realizacją projektu zajmą się pracownicy Wydziału Administracji i Nadzoru.

Jest to kolejne dofinansowanie, które pozyskaliśmy z PFRON w ramach „Programu wyrównania różnić między regionami III”. W ubiegłym roku otrzymaliśmy wsparcie w kwocie 32 373,90 zł na instalację platformy przyschodowej.