IMG 20181107 154636W dniach 7-8 listopada 2018 r. w Warszawie odbyła się konferencja pt. „Skuteczność pieczy zastępczej – Wsparcie dziecka i rodziny, zaangażowanie gmin i powiatów województwa mazowieckiego”. Organizatorem spotkania połączonego z obchodami Dnia Pracownika Socjalnego było Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. To ważne wydarzenie swym patronatem objął Marszałek Województwa Mazowieckiego.
Podczas uroczystej gali Monika Nojbert – dyrektor MOPS w Nasielsku - odebrała kolejne już wyróżnienie Marszałka Województwa Mazowieckiego Pana Adama Struzika dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku, jako jednostki szczególnie zaangażowanej w działania na rzecz wsparcia dziecka i rodziny na Mazowszu.
To zaszczytne wyróżnienie otrzymało w tym roku jedynie dziesięć ośrodków z terenu województwa mazowieckiego. Jest to kolejny wielki sukces całego zespołu pracowników naszego MOPS.

Gratulujemy i życzymy kolejnych wspaniałych osiągnięć.