IMG 1324Dziś, 13 lipca 2020 r. w Delegaturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski w Piasecznie burmistrz Nasielska Bogdan Ruszkowski wraz ze skarbnikiem Nasielska Rafałem Adamskim podpisali z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego Adam Struzik umowy:
- w ramach programu Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw 2020 na łączną kwotę 80 000 zł na wsparcie zadań w 8 sołectwach na terenie gminy Nasielsk (Mazewo Dworskie A, Miękoszynek, Nowa Wieś, Nowe Pieścirogi, Nuna, Pianowo, Stare Pieścirogi i Żabiczyn);
- w ramach programu Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza na kwotę 150 000 zł na zadanie pn. "Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła w Gminie Nasielsk".

Łączna kwota wsparcia uzyskanego z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego wynosi 230 000 zł.