dostępny samorząd 30 września opublikowano wyniki naboru wniosków w ramach programu „Dostępny samorząd - granty”. Na liście beneficjentów (link: https://bit.ly/3CxiNMs) znalazła się Gmina Nasielsk z wnioskiem pt. „Poprawa dostępności w Urzędzie Miejskim w Nasielsku”. Dzięki pozytywnej ocenie otrzymamy ponad 84 000 zł na dostosowanie obiektu do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Na chwilę obecną czeka nas jeszcze mnóstwo pracy związanej z przygotowaniem dokumentów do podpisania umowy. Na bieżąco będziemy informować o postępach w realizacji projektu.