POSIEDZENIE ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Wczoraj w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku odbyło się kolejne spotkanie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Wzięli w nim udział zastępca Burmistrza Andrzej Kordulewski, Sekretarz Marek Maluchnik, Skarbnik Rafał Adamski, Kierownik Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Spraw Wojskowych i Obrony Cywilnej Andrzej Krzyczkowski, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Monika Nojbert, Kierownik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Programów Strukturalnych  Radosław Kasiak, Komendant Straży Miejskiej w Nasielsku  Cezary Tudek oraz osoby zaproszone.

Wczorajsze spotkanie zostało zwołane w sprawie przeznaczenia środków rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe tj. na wydatki związane z zapewnieniem bezpieczeństwa mieszkańcom gminy Nasielsk w celu zapobiegania oraz zwalczania zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi.

                                                                                                                            Zastępca Burmistrza

                                                                                                                            Andrzej Kordulewski