PNR 2018 plakat duzy page 001Informujemy, iż Gmina Nasielsk przystąpiła do kampanii profilaktycznej "Postaw na rodzinę!", której głównym celem jest zapobieganie uzależnieniom poprzez zwrócenie uwagi na ważną rolę rodziny w życiu dziecka. W ramach kampanii przekazano do szkół materiały edukacyjno- informacyjne. Zadanie zostało sfinansowane ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018.