kalendarium statystycznych badań ankietowych 2023Na prośbę Urzędu Statystycznego w Warszawie publikujemy grafikę prezentującą Kalendarium statystycznych badań ankietowych realizowanych w 2023 roku.


Statystyczne badania ankietowe mają charakter reprezentacyjny, co oznacza, że udział w nich biorą wylosowane gospodarstwa domowe lub rolne. Aktywny udział w badaniu i dane pozyskane z każdego gospodarstwa (nawet jednoosobowego) są istotne dla całego procesu badawczego i jakości pozyskanych informacji. Przekłada się to na wielkość wskaźników służących do oceny sytuacji społeczno-gospodarczej oraz monitorowania i oceny skuteczności podejmowanych działań. Wyniki badań ankietowych wykorzystywane są do analiz w zakresie rynku pracy, rolnictwa, warunków życia, a także poziomu ubóstwa.


Ankieterzy statystyczni przeprowadzający badania na terenie naszego województwa są pracownikami Urzędu Statystycznego w Warszawie. Tożsamość ankietera można sprawdzić za pomocą aplikacji http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2022/index.htm lub dzwoniąc na Infolinię Statystyczną (22 279 99 99), a także pod numery telefonów podane na naszej stronie: https://warszawa.stat.gov.pl/badania-ankietowe/

Zachęcamy do zapoznania się z wynikami nie tak dawno zakończonego Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 na poziomie województw, powiatów i gmin. To efekt naszej wspólnej pracy, tym bardziej warto się z nimi zapoznać i sprawdzić zmiany, jakie zaszły na przestrzeni 10 lat. Wyniki NSP 2021 dostępne są w Banku Danych Lokalnych i na stronie Urzędu Statystycznego w Warszawie.


Jeśli mają Państwo problemy w korzystaniu ze statystycznych baz danych, polecamy nasze bezpłatne szkolenia on-line. Więcej informacji: https://warszawa.stat.gov.pl/