IMG 0016W dniu 13 września br. miało miejsce ważne wydarzenie w nasielskiej bibliotece - mianowicie od tej chwili nasi mieszkańcy będą mogli korzystać z elektronicznego wypożyczania zbiorów. To kolejny krok na przód mający na celu unowocześnienie naszej - niedawno odnowionej - biblioteki.


W dniu dzisiejszym jako pierwszy kartę biblioteczną z rąk Pani dyrektor Jolanty Budziszewskiej-Rogalskiej otrzymał Burmistrz Nasielska – Pan Bogdan Ruszkowski. Była to także okazja do podziękowania pracownikom naszej biblioteki za ich pracę i zaangażowanie w funkcjonowanie placówki. Burmistrz Nasielska zwrócił uwagę na fakt, że zarówno Pani dyrektor jak i wszyscy pracownicy zasługują na słowa uznania, a każdy czytelnik jest tu zawsze mile widziany i chętnie powraca.


Nasielska biblioteka wprowadziła system elektronicznej obsługi kont czytelników. Od tej chwili każdy z nas otrzyma imienną kartę biblioteczną z przypisanym indywidualnie numerem i pin-em. Karta wydawana jest bezpłatnie po zaktualizowaniu lub założeniu konta czytelnika w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Nasielsku.


Mamy nadzieję, że ta wiadomość ucieszy wszystkich miłośników książek a tych, którzy jeszcze nimi nie są, zachęci do czytania i sprawniejszego wypożyczania!


Zapraszamy do biblioteki!