IMG 7615

10 maja 2019 r. cztery pary małżeńskie z terenu gminy Nasielsk obchodziły swoje Jubileusze Długoletniego Pożycia Małżeńskiego. Uroczystość odbyła się w Sali Ślubów Urzędu Miejskiego w Nasielsku, a rozpoczęła ją Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Ewa Mikulska, która po przywitaniu przybyłych Jubilatów i gości, przekazała wyrazy uznania małżonkom za wspaniałą postawę, wytrwałość oraz bezcenny przykład jaki dają młodym pokoleniom dopiero wkraczającym na drogę małżeństwa. Wyraziła swój podziw  i uznanie dla małżonków podkreślając, że Żelazne Gody i Złote Gody są jubileuszami niezwykłymi, tak samo jak niezwykli są ludzie, którzy przeżyli razem ponad pół wieku. Podkreśliła, że doczekanie tak pięknych jubileuszy stanowi niewątpliwy dowód wzajemnej miłości i szacunku do drugiej osoby oraz oddania, które trwają mimo wielu przeciwności losu.

 

Swoje Jubileusze obchodziły następujące pary małżeńskie:

65-tą rocznicę zawarcia małżeństwa - Tadeusz i Barbara Mieszkowscy z Nuny

50-tą rocznicę zawarcia małżeństwa: - Tadeusz i Marianna Balcerzak ze Starych Pieścirogów

- Jerzy i Wiesława Mańkowscy z Nasielska

- Zenon i Elżbieta Olbryś z Mogowa

Burmistrz Nasielska Bogdan Ruszkowski składając życzenia, podziękował małżonkom za ich wspólne pięknie spędzone życie w zgodzie, miłości i poszanowaniu wartości małżeństwa oraz rodziny. Wszyscy Jubilaci otrzymali pamiątkowe dyplomy gratulacyjne, a pary obchodzące Złote Gody Burmistrz udekorował przyznanymi przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie oraz wręczył przyznane z tej okazji legitymacje. Panie otrzymały również piękne bukiety kwiatów. Medal, legitymację oraz kwiaty dla Pani Marianny przekazano na ręce małżonka, ponieważ z przyczyn zdrowotnych nie mogła wziąć udziału w uroczystości. Następnie wszyscy goście zostali zaproszeni do wspólnego zdjęcia oraz na symboliczną lampkę szampana i pyszny tort weselny. Uroczystość przebiegała w miłej atmosferze, przy nastrojowym podkładzie muzycznym i słodkim poczęstunku.

Szanownym Jubilatom jeszcze raz składamy serdeczne gratulacje.