85148177 1445812708920321 7217944561018994688 oW dniu 11 lutego br. w świetlicy wiejskiej w Ruszkowie odbyło się spotkanie mieszkańców wsi Ruszkowo ze strażakami z OSP Nasielsk. Spotkanie było podsumowaniem organizowanego przez Koło Gospodyń Wiejskich w Ruszkowie konkursu pod nazwą „Jestem bezpieczny na drodze” pod patronatem Burmistrza Nasielska – Pana Bogdana Ruszkowskiego.


Podczas spotkania strażacy opowiedzieli o swojej pracy. Każdy uczestnik mógł założyć prawdziwy strój strażacki oraz wejść do wozu strażackiego. Następnie strażacy przedstawili zasady dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym, pokazali jak należy zachować się w sytuacji zagrażającej życiu człowieka, zademonstrowali zasady udzielenia pierwszej pomocy. Każda osoba mogła sama przekonać się jak poprawnie wykonać powyższe czynności ratujące życie ludzkie.

Po ćwiczeniach nadszedł czas na rozdanie nagród dla uczestników konkursu. Nagrody zostały przyznane dzieciom w dwóch kategoriach wiekowych - laureaci otrzymali gry edukacyjne dotyczące bezpieczeństwa na drodze. Oprócz tego każdy uczestnik konkursu otrzymał dyplom wraz z małą niespodzianką. Nagrody zostały ufundowane przez Burmistrza Nasielska.
Na koniec zebrani otrzymali dodatkowo przekazane przez Urząd Miejski w Nasielsku kamizelki odblaskowe dla dorosłych oraz odblaski i smycze dla dzieci.

Serdecznie dziękujemy KGW Ruszkowo pod nazwą „Optymiści z klasą” za zorganizowanie ciekawej, ważnej inicjatywy oraz strażakom z OSP Nasielsk za włączenie się do akcji
i przekazanie cennej wiedzy.