tarcza antykryzysowa

Jeśli prowadzisz firmę lub organizację pozarządową zapoznaj się tą informacją.

W ramach ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych będziesz  mógł skorzystać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim z rozwiązań określonych
w artykułach 15zzd, 15zzb, 15zzc, 15zze mających na celu ochronę miejsc pracy oraz wsparcie w zakresie dalszego prowadzenia biznesu / działalności pozarządowej.

W najbliższych dniach zostanie ogłoszony nabór wniosków o udzielenie:

Niskooprocentowanej pożyczki – dla mikroprzedsiębiorców
 

Zgodnie z zapisami ustawy będzie możliwe również ubieganie się o:

Dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne należnych od tych wynagrodzeń - dla: mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorstw

Dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej - dla przedsiębiorców osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (niezatrudniających pracowników)

Dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne należnych od tych wynagrodzeń - dla: organizacji pozarządowych

Szczegółowe informacje dotyczące tych form wsparcia będziemy publikować na bieżąco na stronie Urzędu.

Kontakt:
tel. 533 347 854, 533 347 856
e-mail: 

 

Niskooprocentowana pożyczka mikroprzedsiębiorstwa

 Dla kogo

Warunki udzielenia pomocy

Kwota dofinansowania

 Mikroprzedsiębiorca
Ust. art. 15zzd

Wnioskujący spełnia definicję mikroprzedsiębiorcy

niskooprocentowana pożyczka do 5000 zł
Stałe oprocentowanie pożyczki wynosi 0,05% stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski w skali roku.
Możliwość umorzenia pożyczki.

Kliknij w informacje

 Nabór otwarty

Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne należnych od tych wynagrodzeń

 Dla kogo

Możesz ubiegać się o pomoc jeśli nastąpił

Kwota dofinansowania

Mikroprzedsiębiorcy, Mali przedsiębiorcy Średni przedsiębiorcy

Ust. art. 15zzb

spadek obrotów o co najmniej 30%

w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 50% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika.

Termin naboru wniosków ogłosi Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim

spadek obrotów o co najmniej 50%

w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 70% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika.

spadek obrotów o co najmniej 80%

w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 90% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika.

Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej

 Dla kogo

Możesz ubiegać się o pomoc jeśli nastąpił

Kwota dofinansowania

Przedsiębiorca będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą (niezatrudniającą pracowników)

Ust. art. 15zzc

spadek obrotów o co najmniej 30%

może być przyznane w wysokości 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie.

Termin naboru ogłosi Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim

spadek obrotów o co najmniej 50%

może być przyznane w wysokości 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie.

spadek obrotów o co najmniej 80%

może być przyznane w wysokości 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie.

Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne należnych od tych wynagrodzeń

 Dla kogo

Możesz ubiegać się o pomoc jeśli nastąpił

Kwota dofinansowania

Organizacji pozarządowej

Ust. art. 15zze

spadek obrotów o co najmniej 30% (w działalności statutowej)

w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 50% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika.

Termin naboru ogłosi Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim

spadek obrotów o co najmniej 50% (w działalności statutowej)

w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 70% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika.

spadek obrotów o co najmniej 80% (w działalności statutowej)

w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 90% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika.