59321465 2223479194399988 924781899929354240 o

W dniu 19 lipca 2019 r. mł. bryg. Tomasz Wołoszyn – Naczelnik Wydziału Operacyjnego PSP w Nowym Dworze Mazowieckim poinformował, że jednostka OSP Jaskółowo zgłosiła gotowość wyjazdów do działań ratowniczo-gaśniczych. Było to dla mnie miłe zaskoczenie.

 

Z wielkim uznaniem i szacunkiem odnoszę się do pracy strażaków ochotników. To ludzie, którzy niosąc pomoc, często ryzykują swoim życiem i zdrowiem. Moim zadaniem jest ich wspierać. Od lat staram się wyposażać jednostki OSP w sprzęt i samochody, bez czego nie mogliby skutecznie nieść pomocy. Równie ważne jest profesjonalne przygotowanie i przeszkolenie strażaków ochotników, dlatego poprosiłem Pana mł. bryg. Tomasza Wołoszyna – Naczelnika Wydziału Operacyjnego PSP w Nowym Dworze Mazowieckim o sprawdzenie gotowości druhów z jednostki OSP Jaskółowo. Dodatkowo zgodnie z zaleceniami PSP w Nowym Dworze Mazowieckim jednostka doposażona została w ubrania specjalne, hełmy i buty strażackie. Strażacy posiadają aktualne badania lekarskie dopuszczające do udziału w działaniach ratowniczych, ubezpieczenie oraz odbyli szkolenia pożarnicze organizowane przez Państwową Straż Pożarną.

Wiemy coraz więcej o różnego rodzaju zagrożeniach i skutecznych metodach ochrony przed nimi, jeśli da się strażakom odpowiednią wiedzę, środki ochrony osobistej, sprzęt do realizacji zadań, nie powinno być problemów z akceptacją nowych zadań. Znam środowisko OSP i wiem, że wywiążą się z zadań bezproblemowo. Wierzę w ich umiejętności. Dlatego uważam, że nie należy oceniać innych zbyt pochopnie. Negatywne oceny i komentarze oraz ciągła krytyka źle wpływa na gotowość bojową jednostek.

Życzę Wam druhowie bezpiecznej służby, zawsze szczęśliwych powrotów z akcji, a także zdrowia, szczęścia, pomyślności w życiu osobistym. Niech podejmowane działania i służba drugiemu człowiekowi będą zawsze źródłem osobistej satysfakcji i społecznego uznania.

Burmistrz Nasielska

Bogdan Ruszkowski