Konsultacje społeczneZakończono pierwszy etap konsultacji społecznych do Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (PZMM, ang. Sustainable Urban Mobility Plan, SUMP). Trwał on od 12 maja do 4 czerwca 2022 r.


Pierwsze ze spotkań odbyło się online. Było otwarte dla wszystkich zainteresowanych mobilnością w metropolii. Pozostałe spotkania adresowane były do radnych, urzędników, samorządowców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, aktywistów i osób reprezentujących kluczowe instytucje, np. kolej czy transport zbiorowy.


Jakie były cele spotkań konsultacyjnych?
- zapoznać uczestników z założeniami SUMP oraz procesem jego powstawania,
- zebrać propozycje i uwagi dotyczące: scenariuszy rozwoju mobilności, wizji mobilności, przemieszczania się, transportu oraz relacji, np. pomiędzy mobilnością a przestrzenią czy ekologią.


Od 22 września do 12 października br. zaplanowany został drugi etap konsultacji.
Więcej na: https://omw.um.warszawa.pl/?fbclid=IwAR2FtBCA709zBmqVWa6YnQqWXOPxR48NkE3sbOAWzoaVRZM-3KLuMPEc0sk