IMG 4942

Wczoraj, tj. 27 listopada br., odbyło się IV spotkanie partnerstwa międzypowiatowego na rzecz ożywienia społeczno-gospodarczego powiatu nowodworskiego i legionowskiego. Celem przyświecającym obu powiatom jest budowanie współpracy międzysektorowej na rzecz poprawy życia mieszkańców poprzez podejmowanie działań aktywizujących społeczeństwo, promowanie i rozwój kształcenia ustawicznego oraz zawodowego, wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, zwalczanie bezrobocia.

 

W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele naszej gminy m.in.: Burmistrz Nasielska – Bogdan Ruszkowski, Kierownik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Programów Strukturalnych oraz Radny Powiatu Nowodworskiego – Radosław Kasiak, Dyrektor MOPS oraz Radna Powiatu Nowodworskiego – Monika Nojbert, Radny Powiatu Nowodworskiego – Mariusz Kraszewski, Przewodniczący Rady Miejskiej – Jerzy Lubieniecki, Dyrektor ZGKiM – Lidia Rutkowska oraz Prezes Fundacji „Bądźmy Razem” Teresa Skrzynecka.