Drukuj
Kategoria: Życie codzienne

dymInformowaliśmy już Państwa wcześniej, że otrzymaliśmy dofinansowanie (100%) z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020” na przeprowadzenie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła w Gminie Nasielsk. Przeprowadziliśmy zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych (uwarunkowania dofinansowania), procedurę wyłonienia wykonawcy i w dniu 07 września br. podpisaliśmy umowę z Firmą KAPE Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. z Warszawy za kwotę 140 220,00 złotych. Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji do 31 grudnia 2021r. w naszej Gminie nałożył na nas nowy program ochrony powietrza.

 

W dniu 08 września 2020 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego podjął Uchwałę 115/20 w sprawie programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu.

Uchwała ta wprowadza min. zakaz palenia w kominkach, rozpalania ognisk i grillów, używania dmuchaw do liści, pił spalinowych i kosiarek podczas dni smogowych.  Kary za niestosowanie się do przepisów wynoszą nawet do 5 tys. zł.

Celem nowego POP dla Mazowsza jest ograniczenie emisji rakotwórczych pyłu PM10 o 44 procent, PM2,5 o 57 procent, benzo(a)pirenu o 69 procent i ditlenku azotu o 27 procent. Za niestosowanie się do przepisów zawartych w tym programie mazowieckie gminy mogą zostać ukarane przez właściwego inspektora ochrony środowiska karami w wysokości od 50 tys. zł do nawet i pół miliona złotych.

Około 45 tys. osób rocznie umiera w Polsce z powodu narażenia na zanieczyszczenie powietrza, to 12 proc. wszystkich zgonów.

Pył zawieszony wnika do płuc, powodując podrażnienia i stany zapalne, ale może również przedostawać się do krwiobiegu. Skutkiem tego są zarówno choroby układu oddechowego, jak i schorzenia kardiologiczne. Pył ten powoduje również uszkodzenia innych narządów, takich jak wątroba, śledziona, mózg oraz organy rozrodcze.

Po raz kolejny przypominamy o obowiązującej uchwale antysmogowej, zgodnie z którą:

                                                                                                                                                                                                          Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich