informacjaInformujemy, iż w 2019 roku w ramach inicjatywy lokalnej w Gminie Nasielsk zostaną zrealizowane poniższe zadania:

  1. I Festiwal twórczości artystycznej osób z niepełnosprawnością „Poznajmy się bliżej- kultura bez przeszkód”, środki po stronie gminy: 7 000,00 zł (wniosek złożony przez stowarzyszenie);
  1. Spotkanie kulturalno- integracyjne dla opiekunów i rodziców osób z niepełnosprawnościami z terenu Gminy Nasielsk „Jesteśmy razem”, środki po stronie gminy: 3 000,00 zł (wniosek złożony przez stowarzyszenie);
  1. Realizacja warsztatów kreatywnych dla dzieci i młodzieży „Kreatywne Maluchy”, środki po stronie gminy: 5 145,00 zł (wniosek złożony przez mieszkańców);
  1. Doposażenie Samorządowego Przedszkola w Starych Pieścirogach w atestowane zabawki i pomoce dydaktyczne „Rodzice razem dla przedszkola”, środki po stronie gminy: 2 000,00 zł (wniosek złożony przez mieszkańców);
  1. Instalacja siłowni plenerowej na terenie Wspólnoty Mieszkaniowej Płońska 24D „Aktywni sąsiedzi”, środki po stronie gminy: 19 987,50 zł (wniosek złożony przez mieszkańców);
  1. Zakup instrumentów dla Nasielskiej Orkiestry Dętej, środki po stronie gminy: 5 000,00 zł (wniosek złożony przez mieszkańców);
  1. Kastracja oraz szczepienie psów/kotów będących własnością rodzin o trudnej sytuacji finansowej, środki po stronie gminy: 10 000,00 zł (wniosek złożony przez stowarzyszenie);

Łączna kwota środków budżetowych przeznaczonych na realizację inicjatywy lokalnej w 2019 roku wynosi: 52 132,50 zł.

Dziękujemy za aktywny udział w procesie składania wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, której celem jest poprawa życia codziennego mieszkańców oraz podniesienie poziomu estetyki gminy. Zachęcamy do zgłaszania kolejnych pomysłów w następnych latach.