Grafika dodatek osłonowy

W związku z otrzymaną w dniu 3 stycznia br. od Ministerstwa Klimatu i Środowiska wiadomością dotyczącą dodatku osłonowego, przekazujemy Państwu najważniejsze informacje dotyczące tego dodatku.

W celu zrekompensowania wzrostu kosztów energii elektrycznej, cen gazu i żywności, w ramach Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej, został wprowadzony dodatek osłonowy. Jest to realne wsparcie dla obywateli, na które przeznaczamy ponad 4 mld zł. Wsparciem objętych zostanie blisko 7 milionów gospodarstw domowych, których przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2.100 zł w gospodarstwach jednoosobowych lub 1.500 zł na osobę w gospodarstwach wieloosobowych.

Na mocy ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. 2022 r. poz. 1) samorządy realizują zadania związane z przyjmowaniem wniosków i wypłatą dodatku osłonowego mieszkańcom. W Gminie Nasielsk obsługą realizacji tych zadań będzie zajmować się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nasielsku (ul. Elektronowa 3).

Kontakt telefoniczny z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nasielsku w sprawie wniosku o dodatek osłonowy – tel. (23) 69-33-006.

Wnioski o dodatek osłonowy mieszkańcy mogą składać w swojej gminie w dowolnym terminie, maksymalnie do 31 października 2022 r.

Jeżeli wniosek wpłynie do 31 stycznia 2022 r., wypłata dodatku zostanie realizowana w dwóch równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia.

Osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogły ubiegać się o wsparcie. W tym przypadku wypłata 100% dodatku zostanie zrealizowana niezwłocznie, maksymalnie do 2 grudnia 2022 r.

Poniżej publikujemy:

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska www.gov.pl/klimat/dodatek-oslonowy .