imagesNasielskie Budownictwo Mieszkaniowe Sp. z o.o. zaprasza do wzięcia udziału w przetargu pisemnym, nieograniczonym. Przedmiot zamówienia: Sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 przy ul. Płońskiej 24B w Nasielsku.
Szczegóły zamówienia umieszczone są na stronie internetowej: www.nasielskiebudownictwo.pl, telefon kontaktowy 23 69 30 143/ 23 69 30 155.