Drukuj
Kategoria: Życie codzienne

iNa prośbę Dyrektor Centrum Usług Wspólnych informujemy, iż w związku z korzystaniem przez uczniów z bezpłatnego dowozu do placówek oświatowych autobusami/busami od 1 września 2020 roku informujemy, że zgodnie z § 24 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 1356) - Do odwołania nakłada się obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego, o którym mowa w art.40 ust.1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2020r. poz.110, 284, 568 i 695), ust i nosa w m. in. środkach publicznego transportu zbiorowego. Powyższego obowiązku nie stosuje się do dziecka do ukończenia 4. roku życia.