iInformuję, że podtrzymuję stanowisko prawne w kwestii wypłaty wynagrodzenia nauczycielom za czas strajku, tj. nauczyciele nie otrzymają wynagrodzenia za dni strajku, a wynagrodzenie otrzymane z góry mają obowiązek zwrócić.

Jednocześnie informuję, że popieram postulaty nauczycieli z uwagi na niedofinansowanie oświaty. Gmina Nasielsk z podatków mieszkańców wspiera szkolnictwo, co w 2018 roku przełożyło się na finansowanie w wysokości 8 752 325,65 zł.

Z poważaniem 
Bogdan Ruszkowski
Burmistrz Nasielska