informacja Starosta Nowodworski informuje o terminie i miejscu wyłożenia projektu modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla mieszkańców miasta i gminy Nasielsk.

pdfInformacja o wyłożeniu dla mieszkańców miasta Nasielska

pdfInformacja o wyłożeniu dla mieszkańców gminy Nasielsk