informacjaInformujemy, iż zgodnie z Zarządzeniem Nr 57/19 Burmistrza Nasielska z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Nasielsku nastąpiły poniższe zmiany:

- Biuro Kadr i Płac włączone zostało do Wydziału Budżetu i Finansów

pokój nr 209 (II piętro) tel. (23) 693 30 52;

- utworzono Wydział Podatków i Opłat znajdujący się na parterze budynku Urzędu.

Kierownik wydziału- Pani Iwona Głogowska

pokój nr 11 tel. (23) 693 31 03

pokój nr 12 tel. (23) 693 30 13

pokój nr 14 tel. (23) 693 30 76;

- w ramach Wydziału Administracji i Nadzoru utworzono Referat Promocji Gminy

pokój nr 107 (I piętro) tel. (23) 693 31 23;

- w ramach Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Programów Strukturalnych utworzono Referat Pozyskiwania Środków Zewnętrznych

pokój nr 109 (I piętro) tel. (23) 693 30 59.