Przedszkole i Żłobek w Starych Pieścirogach

Uprzejmie informujemy, że nowo otwarty Samorządowy Żłobek w Starych Pieścirogach posiada wolne miejsca dla dzieci. Informujemy ponadto, iż pobyt dzieci w żłobku jest dofinansowany z budżetu państwa. Dofinansowanie przysługuje w wysokości 400 zł miesięcznie, nie więcej jednak niż wysokość opłaty ponoszonej przez rodzica za pobyt dziecka. Do opłaty rodzica za pobyt dziecka nie wlicza się opłaty za wyżywienie. Ta forma wsparcia obowiązuje od 1 kwietnia 2022 r.

 

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Środki będą przekazywane bezpośrednio podmiotowi prowadzącemu żłobek, który będzie zobowiązany do obniżenia opłaty rodziców za pobyt dziecka w instytucji. Dofinansowanie przysługuje przez okres uczęszczania dziecka do żłobka.

Wsparcie finansowe do pobytu dziecka w żłobku dla dzieci do lat 3 wprowadziła ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2270). Wniosek o ustalenie prawa do dofinansowania można złożyć od pierwszego dnia pobytu dziecka w żłobku.

 Wsparcie otrzymają:

  • dzieci pierwsze i jedyne w rodzinie,
  • dzieci pierwsze z rodzin, w których kolejne dziecko jest objęte rodzinnym kapitałem opiekuńczym,
  • dzieci w wieku przed ukończeniem 12. miesiąca życia i po ukończeniu 36. miesiąca życia.

Więcej informacji uzyskacie Państwo w Samorządowym Żłobku w Starych Pieścirogach (e-mail: ) i na stronie internetowej www.przedszkolepiescirogi.szkolnastrona.pl