bieg tropemUrząd Miejski w Nasielsku informuje, iż bieg pn. „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych”, który od 3 lat odbywał się w Nasielsku na przełomie lutego i marca, na podstawie zgody wyrażonej przez głównego organizatora ogólnopolskiego, tj. Fundacji Wolność i Demokracja, został w naszej Gminie przełożony na inny termin.

Bieg ten odbędzie się w dniu 17 czerwca br. (niedziela) w Popowie Borowym jako jeden z elementów uroczystości upamiętnienia żołnierzy Narodowego Zjednoczenia Wojskowego z oddziału starszego sierżanta Mieczysława Dziemieszkiewicza ps. „Rój”, poległych w 1950 roku w Popowie.

Więcej szczegółów podamy bliżej terminu biegu.