Publikujemy informację Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Nasielsku o środkach pozyskanych dla oświaty przy współpracy z Dyrektorami Placówek Oświatowych z terenu Gminy Nasielsk.

pdf -Pobierz- Informacja o środkach pozyskanych dla oświaty