Drukuj
Kategoria: Życie codzienne

W związku z wyborami do Sejmu RP i do Senatu RP, zarządzonymi na dzień 13 października 2019 r. niniejszym informuję, iż zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych będą przyjmowane do dnia 13 września br. (piątek) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nasielsku ul. Elektronowa 3. Zgłoszenia przyjmuje Pani Katarzyna Osińska (II piętro, pok. nr 209) w godzinach pracy Urzędu Miejskiego, tj.:

Jednocześnie nadmieniam, iż zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych dokonują pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych lub osoby przez nie upoważnione. Zgłaszanie następuje zgodnie z zasadami określonymi w Uchwale nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego (M.P. poz. 267). Druk zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych stanowi załącznik do Uchwały nr 79/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 sierpnia 2019 r. zmieniającej przywołaną wcześniej uchwałę. Druk zgłoszenia jest również dostępny na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej (www.pkw.gov.pl) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nasielsku (umnasielsk.bip.org.pl) w zakładce „Wybory i referenda” – „Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2019”.

Burmistrz Nasielska
Bogdan Ruszkowski