25151922 749234441943452 8954074241895552626 nMając na uwadze zapewnienie bezpiecznego i sprawnego przebiegu uroczystości w Popowie Borowym w dniu 17 czerwca 2018 r. (niedziela), po ustaleniu z Komisariatem Policji w Nasielsku, zwracam się z prośbą, aby wszystkie pojazdy przed mszą św. parkowały wyłącznie z jednej strony drogi wojewódzkiej nr 622, tj. na poboczu przy pasie ruchu w kierunku Szadek. Natomiast po zakończeniu uroczystości przy krzyżu w Popowie Borowym proszę, aby pojazdy kierowały się na dalszą część uroczystości (przy Szkole Podstawowej w Popowie Borowym) jadąc dalej drogą wojewódzką nr 622 i skręcając w prawo na skrzyżowaniu z miejscowością Jaskółowo.

Burmistrz Nasielska

Bogdan Ruszkowski