zdj2Realizując zadania ustawowe Straż Miejska w Nasielsku podejmuje działania wobec osób, które lekceważą sobie czystość środowiska i najbliższego otoczenia. Niektórzy nasi mieszkańcy wylewają szambo na pola, wyrzucają śmieci do lasu albo stawiają przy koszach miejskich oraz pozbywają się popiołu w miejscach publicznych. Takie zachowanie jest niedopuszczalne i nie pomaga w codziennej egzystencji, a wręcz przeciwnie szkodzi nam wszystkim. Dzięki niektórym mieszkańcom gminy oraz Stowarzyszeniom ujawniane są takie przypadki.

1. W związku ze zgłoszeniami przez Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk w dniu 3 lipca 2020 roku, po zgromadzeniu materiału, sporządzono wniosek o ukaranie w postępowaniu zwyczajnym przeciwko osobie w sprawie płynących ulicą Warszawską w Nasielsku ścieków tj. o czyn z art. 101 ust. 2 w zw. a art. 5 ust. 1 pkt 3b Ustawy o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach, który wysłano do Sądu Rejonowego w Pułtusku. W dniu 2 grudnia 2020 roku otrzymano odpis wyroku nakazowego, gdzie sprawca został uznany winnym popełnienia zarzucanego czynu i została wymierzona kara. W dniu 14 grudnia 2020 roku doręczono sprzeciw, złożony przez obwinionego. Obecnie sprawa jest w toku, a ostania rozprawa nie odbyła się z uwagi na COVID (zakażenia w składzie orzekającym). Terminy rozpraw w 2021 było trzy (łącznie z odwołaną), gdzie na każdej był osobiście Komendant Straży Miejskiej jako oskarżyciel publiczny. Obecnie nowy termin nie jest wyznaczony, sprawa jest w toku po sprzeciwie.

2. W dniu 25 lutego 2021 roku Straż Miejska w Nasielsku została powiadomiona przez Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk, że przy drodze pomiędzy Chrcynnem i Paulinowem ujawniono śmieci wśród których znajdowały się dokumenty identyfikujące osobę. Wobec osoby ustalonej zastosowano postępowanie mandatowe i nałożono w dniu 09.03.2021 roku mandat karny kredytowany.

3. W dniu 11 marca 2021 roku w Straż Miejska w Nasielsku została powiadomiona przez mieszkańca gminy, że w miejscowości Nuna ujawnił wyrzucone śmieci wśród których znajdowały się dokumenty identyfikujące osobę. Wobec osoby ustalonej zastosowano postępowanie mandatowe i nałożono w dniu 16.03.2021 roku mandat karny kredytowany.

Wszystkim pomocnym i solidaryzującym sie z Gminą Nasielsk dziękuję za ujawnianie takiego rodzaju procederów przez osoby nieodpowiedzialne. Jednocześnie przypominam, że sprawcy po ujawnieniu będą karani nie tylko mandatami, ale wobec drastycznych przypadków będą kierowane wnioski o ukaranie do Sądu Rejonowego w Pułtusku, gdzie grozi kara do 5 tysięcy złotych.

 

Życzę wszystkiego dobrego oraz mając na względzie pandemię - zdrowia !!!

Komendant Straży Miejskiej w Nasielsku