foto komputery dla szkółDyrektor Centrum Usług Wspólnych informuje, iż w ramach rządowego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś I - Powszechny dostęp do szybkiego internetu "Działanie 1.1 - Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach „Zdalna szkoła+”  pozyskano środki w wysokości 104 985,00 zł. Środki w całości zostały przeznaczone na zakup 37 szt. laptopów oraz 17 szt. tabletów, które to zostały przekazane do publicznych placówek oświatowych z terenu Gminy Nasielsk.