urzadDyrektor Centrum Usług Wspólnych informuje, iż przy współpracy z Dyrektorami Placówek Oświatowych z terenu Gminy Nasielsk w bieżącym roku pozyskano środki z rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” 2020 r. w kwocie 105.000,00 zł, z czego 80.000,00 zł  dla  Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku na wyremontowanie kuchni i stołówki przy wkładzie własnym 20.000,00 zł, a 25.000,00 zł dla Szkoły Podstawowej im. Pierre’a de Coubertina w Budach Siennickich na wyremontowanie stołówki przy wkładzie własnym 6.250,00 zł.

 

Ponadto w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś I - Powszechny dostęp do szybkiego internetu "Działanie 1.1 - Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach " Zdalna szkoła+  pozyskano 104 985,00 zł. Środki przeznaczone zostaną na zakup laptopów i tabletów do 7 szkół z terenu Gminy Nasielsk.