Może być zdjęciem przedstawiającym tekstUrząd Stanu Cywilnego w Nasielsku zaprasza wszystkie pary małżeńskie, posiadające zameldowanie na pobyt stały w gminie Nasielsk zainteresowane otrzymaniem medali Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie o wyrażenie swojej woli poprzez dokonanie zgłoszenia o ich przyznanie.

Powyższe dotyczy par małżeńskich, które będą obchodziły w roku 2023 Jubileusz 50-lecia Pożycia Małżeńskiego oraz par małżeńskich, które mają dłuższy staż małżeński i nie zostały dotychczas odznaczone medalami. Z uwagi na dość długi czas oczekiwania na przyznanie odznaczeń proszę o wcześniejsze dokonywanie zgłoszeń i jednocześnie przypominam, że wręczanie medali następuje w ciągu 6-ciu miesięcy od chwili przyznania ich przez Prezydenta RP.

Informacje o kandydatach należy zgłaszać do 31 stycznia 2023 r. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Nasielsku, pok. Nr 213. Wniosek o nadanie medali mogą złożyć małżonkowie lub za ich zgodą osoba z najbliższej rodziny.

Informacja pod numerem tel.: 23 6933112