Informacja z UrzęduUrząd Stanu Cywilnego w Nasielsku zaprasza wszystkie pary małżeńskie, będące stałymi mieszkańcami gminy Nasielsk zainteresowane otrzymaniem medali Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie o wyrażenie swojej woli poprzez dokonanie zgłoszenia o ich przyznanie. Powyższe dotyczy par małżeńskich, które będą obchodziły w roku 2022 Jubileusz 50-lecia Pożycia Małżeńskiego oraz par małżeńskich, które mają dłuższy staż małżeński i nie zostały dotychczas odznaczone medalami. Z uwagi na dość długi czas oczekiwania na przyznanie odznaczeń proszę o wcześniejsze dokonywanie zgłoszeń i jednocześnie przypominam, że wręczanie medali następuje w ciągu 6-ciu miesięcy od chwili przyznania ich przez Prezydenta RP.

Informacje o kandydatach należy zgłaszać do 15 lutego 2022 r. w Urzędzie Stanu Cywilnego  w Nasielsku, pok. nr 213.

(Informacja pod numerem tel.: 23 6933112)

 

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

/-/ Ewa Mikulska