000152Na prośbę Dyrektor Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Nasielsku - Pani Agaty Nowak publikujemy pismo odnośnie sytuacji związanej z wirusem SARS-CoV-2, które zostało dostarczone w dniu dzisiejszym Burmistrzowi Nasielska.