informacjaInformacja dotycząca zatwierdzenia przez Marszałka Województwa Mazowieckiego dokumentacji hydrologicznej w związku z projektem budowy ZZO w Jaskółowie.

 

Po raz kolejny zwracamy Państwa uwagę, że zatwierdzenie dokumentacji hydrogeologicznej nie świadczy o tym, że warunki dla lokalizacji składowiska odpadów w tym terenie są spełnione. Świadczy to wyłącznie, że dokumentacja ta została sporządzona zgodnie z warunkami określonymi w §2, 12 i 15 Rozporządzenia Ministra Środowiska dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 2033). Mówiąc obrazowo jeśli inwestor przeprowadzi badania hydrogeologiczne na terenie np. Kampinoskiego Parku Narodowego, a będzie ona wykonana zgodnie z ww. rozporządzeniem to Marszałek taką dokumentację zatwierdzi w formie decyzji. Chociaż warunki hydrologiczne są np. skrajnie niekorzystne dla danej inwestycji. W Urzędzie Marszałkowskim w Departamencie Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa, który procedował postępowanie w tym zakresie, uzyskano informację, że jakiekolwiek opinie - w tym opinia wykonana na zlecenie Burmistrza Nasielska przez Prof. Sadurskiego pod nazwą "Zagrożenia i ochrona wód podziemnych", oraz ocena dokumentacji hydrogeologicznej złożonej przez Inwestora, zlecona przez Starostę Nowodworskiego, nie byłyby brane pod uwagę przy zatwierdzeniu dokumentacji, a decyduje wyłącznie spełnienie ww. przepisów.