Informujemy, że brak odbioru odpadów zmieszanych nie dotyczy spółdzielni mieszkaniowych i budynków wielolokalowych. informacja