informacja1Urząd Miejski w Nasielsku przypomina przedsiębiorcom prowadzącym na terenie gminy Nasielsk sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych, że z dniem 31 maja 2019r. upływa termin złożenia wniesienia  opłaty II raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2019 r.

Pozostałymi terminami wnoszenia opłat są: III rata - do 30 września 2019 r.

Opłaty można dokonać w kasie Banku Spółdzielczego w Urzędzie Miejskim w Nasielsku lub na rachunek bankowy: nr 18 8226 0008 0000 1746 2000 0002.