00012Informacja Burmistrza Nasielska o działaniach podejmowanych w ramach rządowych programów i projektów zewnętrznych pozyskanych w 2018 roku przez Centrum Usług Wspólnych w Nasielsku przy współpracy z Dyrektorami Placówek Oświatowych z terenu Gminy Nasielsk.