Plakat konkursu

Zapraszamy Koła Gospodyń Wiejskich do udziału w III Edycji Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP.

Temat przewodni Konkursu: ”Polskie zwyczaje żniwne i dożynkowe” 

Konkurs składa się z dwóch etapów:
- wojewódzkiego, który zostanie przeprowadzony od stycznia do kwietnia 2023 r (obejmuje: ocenę formalną kart zgłoszeniowych, ocenę przesłanych materiałów audiowizualnych);
- ogólnopolskiego, który odbędzie się w lipcu 2023 r. ( należy przygotować: potrawy z wykorzystaniem ziemniaków, w tym: dwa specjały kuchni regionalnej, jedną autorską potrawę przygotowaną przez Koło oraz jedną przystawkę, obrzęd/zwyczaj żniwny lub dożynkowy charakterystyczny dla regionu reprezentowanego przez Koło, w formie inscenizacji słowno–muzyczno–ruchowej nie dłuższej niż 4 minuty).

Ogłoszenie zwycięzców oraz wręczenie nagród nastąpi podczas Dożynek Prezydenckich w Warszawie.

Szczegółowe informacje (regulamin i karta zgłoszenia) dotyczące tego przedsięwzięcia znajdują się na stronie internetowej:

www.prezydent.pl/malzonka-prezydenta