IMG 1072W dniu 22 listopada 2018 r. na sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku odbyła się pierwsza sesja nowo wybranej Rady Miejskiej w Nasielsku na kadencję 2018-2023. Sesja została otwarta przez radnego seniora – Pana Antoniego Kalinowskiego, który wspólnie z najmłodszym wiekiem radnym - Panem Janem Lewandowskim poprowadził posiedzenie i przywitał wszystkich zgromadzonych a także stwierdził prawomocność obrad. Kolejnym punktem sesji było złożenie ślubowania przez radnych oraz przez nowo wybranego Burmistrza Nasielska Pana Bogdana Ruszkowskiego. Następnie radni wybrali spośród siebie komisję skrutacyjną w postaci Przewodniczącego komisji Pana Mirosława Świderskiego i Członków komisji Pani Elżbiety Latkowskiej oraz Pana Michała Brodowskiego. Komisja skrutacyjna przeprowadziła głosowanie na Przewodniczącego Rady oraz Wiceprzewodniczącego Rady. Przewodniczącym Rady Miejskiej w Nasielsku został ponownie Pan Jerzy Lubieniecki zaś funkcję Wiceprzewodniczącego radni powierzyli znaczącą ilością głosów Panu Dariuszowi Kordowskiemu.

Raz jeszcze serdecznie gratulujemy wszystkim radnym otrzymania mandatów i życzymy owocnej współpracy a także satysfakcji ze swych działań oraz zaangażowania w służbę mieszkańcom naszej Gminy.