rdpp1Serdecznie zapraszam na pierwsze posiedzenie II kadencji Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Nasielsk, które odbędzie się 20 października br. (piątek) o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku zgodnie z poniższym porządkiem obrad.

 

1. Otwarcie posiedzenia RDPP.
2. Wybór Przewodniczącego RDPP.
3. Wybór Wiceprzewodniczącego RDPP.
4. Opracowanie planu pracy i harmonogramu spotkań.
5. Wolne wnioski i zapytania.

Z poważaniem
Bogdan Ruszkowski
Burmistrz Nasielska