IMG 69781W dniu 11 grudnia br. Pan Marek Maluchnik – Sekretarz Nasielska odebrał dyplom oraz statuetkę za I nagrodę DOKUMENTY I REPORTAŻE TELEWIZYJNE w kategorii „Biografie” dla filmu pt. „Współczesna wieś – film promocyjny”, który decyzją międzynarodowego jury 15-tej edycji FilmAT Festival uzyskał tę jakże prestiżową nagrodę.

 

Sekretarz w swoim wystąpieniu, w pierwszej kolejności serdecznie podziękował jury festiwalu za uhonorowanie filmu podkreślając, jak bardzo jesteśmy dumni, że nasz film został nagrodzony jako jedyny z całego województwa mazowieckiego.

Podkreślił rolę i zaangażowanie wszystkich, którzy przyczynili się do powstania filmu: jego pomysłodawcom - pracownikom Wydziału Administracji i Nadzoru Urzędu Miejskiego w Nasielsku, dzięki którym pozyskane zostały środki z KSOW na realizację filmu oraz filmowcom, którzy zrealizowali materiał.

Na koniec najważniejsze podziękowania skierował do mieszkańców Gminy Nasielsk, którzy zgodzili się wystąpić w filmie: „Dzięki tym ludziom widzimy jak piękne może być życie na wsi. Z jednej strony trudne, bo wymagające pracy, wymagające wysiłku, ale z drugiej strony jest to życie, które pozwala na realizowanie swoich pomysłów, na realizowanie swoich pasji, łączące pokolenia. Jednym słowem życie na wsi jako wymarzone miejsce na ziemi”.