informacja1Publikujemy uchwałę Rady Powiatu Nowodworskiego w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu nowodworskiego wraz z załącznikami, obowiązującą od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

 

pdf22-Pobierz Uchwałę Rady Powiatu Nowodworskiego- 

pdf22-Pobierz - Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu nowodworskiego

pdf22- Pobierz- Harmonogram dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu nowodworskiego na okres od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r.